diyabetoloji ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Diyabet bilimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca diabétologie


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-ya-be-to-lo-ji