divit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hokkadaki mürekkebe batırılarak yazı yazmaya yarayan ve değişik uçları olan bir kalem türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça devāt


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-vit