disponibilite ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bankalarda mevcut nakit ve derhâl paraya çevrilebilecek kıymet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"

kelimesinin kökeni; Fransızca disponibilité


Hecelenişi / Hecelemesi;
dis-po-ni-bi-li-te