disipline ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Sıkı düzen ve denetim altına alınmak, zapturapt altına alınmak, denetim altında tutulmak` anlamlarında disipline edilmek, `sıkı düzen ve denetim altına almak, zapturapt altına almak` anlamlarında disipline etmek, `kendi kendine veya dış etkilerle düzen ve denetim altına girmek` anlamında disipline olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca discipliné


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-sip-li-ne