disiplin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı veya yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumu, sıkı düzen, düzence, düzen bağı, zapturapt

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca discipline

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bütünü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü, bilim dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "disiplin cezası" "disiplin kurulu" "disiplin suçu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
di-sip-lin