dirseklenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dirsek biçiminde kıvrılmak, dirsek oluşturmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dirsekle itilmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dir-sek-len-mek