dirsek kemiği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ön kolun iskeletini oluşturan iki uzun kemikten iç yanda olanı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dir-sek ke-mi-ği