dirsek dirseğe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok sıkışık bir durumda, yan yana

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dir-sek dir-se-ğe