dirlik düzenlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aile üyeleri veya bir arada çalışan kimseler arasında iyi geçinme durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dir-lik dü-zen-lik