ne demek?

Diriltme ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Kavgacı karakterini kaybetmiş ancak yaşlı kadınların elinde dövüşçülüğünü ara sıra diriltebiliyor."

Hecelenişi / Hecelemesi;

di-ril-te-bil-mek