direnmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda ayak diremek, inat etmek, ısrar etmek, taannüt etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-ren-mek