ne demek?

Dirençsizleşmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

di-renç-siz-leş-me