direnç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir nesnenin elektrik akımına karşı dayanma özelliği, mukavemet, rezistans

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir çevrime istenilen değerde ek direnç katmak için kullanılan düzen, mukavemet, rezistans

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

İlişkili birleşik kelimeler; "balast direnç" "öz direnç"

Hecelenişi / Hecelemesi;
di-renç