diremek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi dikine koymak, dayamak, durdurmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Direnmek, karşı koymak, inat etmek, ısrar etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, mecaz,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-re-mek