direktif ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yönerge. "(Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca directive


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-rek-tif