ne demek?

Direkçinin yaptığı iş

Tipi / Türü;

isim denizcilik

Hecelenişi / Hecelemesi;

di-rek-çi-lik