direşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sebat etmek. "(sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek)"

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-reş-mek