diplomalı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Diploması olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yetkisi diploma ile belgelenmiş


Hecelenişi / Hecelemesi;
dip-lo-ma-lı