dip bucak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrıntılı bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

Örnek / Cümle; "Evin dip bucak temizlenmesi gerekti."


Hecelenişi / Hecelemesi;
dip bu-cak