dinozorlaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinozor gibi davranmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gelişmelere ayak uyduramamak, çağın gerisinde kalmak veya mevcut durum ve düzeni koruyup herhangi bir köklü değişiklik yapmamak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-no-zor-laş-mak