dinlenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güç kazanmak için çalışmaya ara vermek, yorgunluğunu gidermek, soluklanmak, istirahat etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Yorgun gözüküyorsun, biraz dinlen."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı yiyecek ve içecekleri, tadını arttırma, kolay pişmesini sağlama vb. sebeplerle bir süre bekletmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Damak zevki için eti dinlendir."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinleme işine konu olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "'Dinlenmediğini zannetmesine onun galiba canı sıkılmıştı.' - R. Nuri Güntekin"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Önemsenmek, öğüdü yerine getirilmek. "(Ör: Onun sözü burada dinlenir.)"

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

İlişkili birleşik kelimeler; "durup dinlenmeden"

Hecelenişi / Hecelemesi;
din-len-mek