dinlendirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinlenmesini sağlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Durulmaya bırakmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Tarlayı nadasa bırakmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Yanan lamba, ateş vb.ni söndürmek

Özelliği / Tipi / Türü; "halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
din-len-dir-mek