dinlemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İşitmek için kulak vermek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kulakla veya dinleme aletiyle hastayı muayene etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Uymak, baş eğmek, itaat etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
din-le-mek