ne demek?

Pirinci kabuğundan ayırmak veya bulgur dövmek için kullanılan dibek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ağızlardan

Hecelenişi / Hecelemesi;

, -gi

Şayak, aba vb.ni dövmek için kullanılan araç