dinime küfreden veya söven veya dahleden bari Müslüman olsa ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

başkalarını eleştirirken kendisi de aynı yanlışı yapan kimse için kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-ni-me küf-re-den veya sö-ven veya dah-le-den bari Müs-lü-man olsa