dingi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir çifte kürekli küçük patalya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"

kelimesinin kökeni; İngilizce dingy


Hecelenişi / Hecelemesi;
din-gi