dinamizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Davranışları canlı ve hareketli olan canlının özelliği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca dynamisme

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Devimselcilik

Özelliği / Tipi / Türü; "felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-na-mizm