dinamitlemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinamitle havaya uçurmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir girişimi, bir kuruluşu engelleyici, yıkıcı davranışta bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-na-mit-le-mek