dinamit lokumu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kauçuk ve jelatin kıvamında olan, nitrogliserin içeren bir dinamit türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-na-mit lo-ku-mu