dinî ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinle ilgili, din üzerine, dinsel

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça dīnī

Örnek / Cümle; "Herkesin dinî inançları farklı olabilir."

İlişkili birleşik kelimeler; "dinî bayram"

Hecelenişi / Hecelemesi;
di-nî