dimmer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Reosta. "(Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"

kelimesinin kökeni; İngilizce dimmer


Hecelenişi / Hecelemesi;
dim-mer