dimdik ayakta durmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

karşılaşılan her zorluğa rağmen yıkılmamak, sorunların üstesinden gelebilmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dim-dik a-yak-ta dur-mak