dimağ ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Beyin

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça dimāġ

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Zihin. "(Bilinç)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-mağ