dillenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çocuk konuşmaya başlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuşma yeteneği olmayan varlık konuşmak, dile gelmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Onaylanmayan bazı davranışlar yüzünden hakkında dedikodu yapılmak, dile düşmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dil-len-mek