dillendirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Biri hakkında dedikodu yapılmasına sebep olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi söz ile ifade etmek, söylemek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dil-len-dir-mek