dilleşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karşılıklı tatlı tatlı söyleşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dırlaşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dil-leş-mek