dili yatkın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yabancı bir dili kolaylıkla öğrenme yeteneği olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-li yat-kın