ne demek?

bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak

Kullanımı;

"Süleyman Kâhyaya söylemeye kimsenin dili varmıyor, gücü yetmiyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

dili var-ma-mak