dili tutuk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Serbestçe, kolaylıkla konuşamayan "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-li tu-tuk