dili bozuk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir dili doğru ve düzgün konuşamayan "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Küfürlü sözler söyleyen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-li bo-zuk