dili bağlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuşamayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendisine söylenen bir şeyi başkasına aktarmayan, sır saklayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-li bağ-lı