dilenciye borçlu olma ya düğünde ister ya bayramda ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`çıkarından başka bir şey düşünmeyen kimse ile ilişki kurma, seni nerede rahatsız edeceği belli olmaz` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-len-ci-ye borç-lu olma ya dü-ğün-de is-ter ya bay-ram-da