dilenci bir olsa şekerle beslenir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`yardım bekleyen bir tane olsa umduğundan aşırı şeyler verilerek sevindirilir ancak bunların sayısı çok olduğundan hepsine aynı cömertlik gösterilemez` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-len-ci bir olsa şe-ker-le bes-le-nir