dilemma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İkilem. "(İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Yunanca


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-lem-ma
dilemma