ne demek?

Buğdaygillerde, yaprak ayası ile yaprak kınının birbirinden ayrıldığı yerde bulunan sivri uçlu, küçük, saydam çıkıntı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bitki bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

dil-cik

Üflemeli çalgılarda, org borularında kamış, tahta veya metalden yassı parça

Tipi / Türü;

müzik

Böceklerin ağzında küçük dilin önünde bulunan bölüm

Tipi / Türü;

hayvan bilimi