dilcik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Buğdaygillerde, yaprak ayası ile yaprak kınının birbirinden ayrıldığı yerde bulunan sivri uçlu, küçük, saydam çıkıntı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Üflemeli çalgılarda, org borularında kamış, tahta veya metalden yassı parça

Özelliği / Tipi / Türü; "müzik"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Böceklerin ağzında küçük dilin önünde bulunan bölüm


Hecelenişi / Hecelemesi;
dil-cik