dilberdudağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dudak biçiminde hazırlanan bir hamur tatlısı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dil-ber-du-da-ğı