dilbasar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hekimlerin boğazı görebilmek için dili bastırdıkları araç, abeslang

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ecza karıştırmakta kullanılan yassı araç, abeslang


Hecelenişi / Hecelemesi;
dil-ba-sar