dil yarası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Acı "(kırıcı)" sözün yarattığı kırgınlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gönül yarası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

Örnek / Cümle; "'Dedim dilber niçin sararıp soldun / Dedi çektiklerim dil yarasıdır' (Âşık Ömer)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dil ya-ra-sı