dil sürçmesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağızdan yanlış söz çıkma, sürçülisan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İstenmeyen bir konudan söz etme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuşma sırasında kelimeleri yanlış söyleme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dil sürç-me-si