dil oğlanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tanzimattan önce yabancı elçilerin devlet erkânı ile görüşmelerinde Türkçe çevirmenlik yapmak üzere yetiştirilen kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tarih, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dil oğ-la-nı